ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Κοιν.Σ.Επ. Κυκλάδων –ALTERA VITA
Α.Γε.Μ.Κ.Ο : 000031103110
Α.Φ.Μ. : 997192458

Διεύθυνση
Αγρός Τ.Θ. Ε.11
Τ.Κ. 84100
Σύρος, Κυκλάδες

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 2281086249
Kιν: 6972204356
Φαξ: 2281042848

Εmail: alteravitacyclades@gmail.com
Web: http://www.alteravita-cyclades.gr
Blog: http://ferekidiscyclades.blogspot.gr
E-Learning: http://moodle.alteravita-cyclades.gr